Viktigaste funktionerna på ett mobilt kassaregister?

Vad är det viktigaste funktionerna på ett mobilt kassaregister tycker du?

Gå in på min Twittersida genom att klicka här: Twitter och svara på mitt inlägg på vad ni anser vara de viktigaste funktionera på ett mobilt kassaregister som ni ser det.

Prello kassaregister
Prello kassaregister