Prello Group AB förändras

Prello Group AB har under 2017 förändrats och produkten gällande kassaregister har avvecklats av olika skäl. Men det finns många nya spår vi jobbar med så räkna med att det kommer dyka upp lite nya saker framöver 🙂